Dạng axit nuclêic là thành phần di truyền thấy có ở cả 3 nhóm sinh vật virut, procaryota, eucaryota là

A.

ADN sợi kép vòng.

B.

ADN sợi kép thẳng.

C.

ADN sợi đơn vòng.

D.

ADN sợi đơn thẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ADN sợi kép vòng, vì ở tế bào nhân thực vẫn có ADN sợi kép vòng trong ti thể hay lục lạp, đây là vật chất di truyền trong tế bào chất. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...