Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 (s). Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = −8 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật bằng:

A.

3 (cm).

B.

4 (cm).

C.

5 (cm).

D.

4 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5 (cm).

Ta có: T = 0,5 (s) ω = 4π (rad/s), a = −ω2Asin A = 5 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...