Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 (s). Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = −8 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật bằng:

A.

3 (cm).

B.

4 (cm).

C.

5 (cm).

D.

4 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...