Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, tần số f = 5 Hz. Ở thời điểm ban đầu, vật có li độ x0 = –1 cm và đang chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là:

A.

x = 2cos (cm).

B.

x = 2cos (cm).

C.

x = 2cos (cm).

D.

x = 2cos (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 2cos (cm).

Ta có ω = 2πf = 10π (rad/s). Áp dụng điều kiện ban đầu ta được:

x0 = –1 = Acosφ  φ = hoặc φ = .

Mà v .Vậy phương trình là x = 2cos (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...