Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, tần số f = 5 Hz. Ở thời điểm ban đầu, vật có li độ x0 = –1 cm và đang chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là:

A.

x = 2cos (cm).

B.

x = 2cos (cm).

C.

x = 2cos (cm).

D.

x = 2cos (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...