Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) thì có vận tốc tức thời:

A.

v = - Aωsin(ωt + ϕ).

B.

v = Aωcos(ωt + ϕ).

C.

v = Aω2sin (ωt + ϕ).

D.

v = - Aωcos(ωt + ϕ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = - Aωsin(ωt + ϕ).

Ta có: v = x' = - Aωsin(ωt + ϕ).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...