Một vật dao động điều hòa thực hiện được 20 dao động toàn phần trong 20 s. Chu kì dao động của vật là

A.

T = 0,5 s.

B.

T = 20 s.

C.

T = 1 s.

D.

T = 2 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

T = 1 s.

Tần số f là số dao động toàn phần con lắc thực hiện được trong 1 giây: f =  = 1 Hz.

Suy ra chu kì dao động của con lắc là: T = = 1 (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...