Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A,chu kì T. Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian 2T/3:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...