Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s), gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10.

Biên độ và chu kì dao động:

A.

A = 0,1 (m) và T = 1 (s).

B.

A = 1,1 (m) và T = 10 (s).

C.

A = 1 (m) và T = 10 (s).

D.

A = 1,1 (m) và T = 1,1 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = 0,1 (m) và T = 1 (s).

|vmax| = ωA = 62,8 (cm/s) = 0,628 (m/s) = 0,2π.

|amax| = ω2A = 4 (m/s2).

ω = = 2π (rad/s); A = = 0,1 (m); T = = 1 (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...