Một vật dao động điều hoà phương trình có dạng x(t) = Acos(ωt + φ) (dao động biên độ nhỏ và Fms = 0) sẽ có động năng và thế năng là:

A.

Wd = sin2(ωt + φ); Wt = cos2(ωt + φ).

B.

Wd = sin(ωt + φ); Wt = cos2(ωt + φ).

C.

Wd = sin2(ωt + φ); Wt = cos(ωt + φ).

D.

Wd = sin(ωt + φ); Wt = cos(ωt + φ).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...