Một vật dao động điều hoà phương trình có dạng x(t) = Acos(ωt + φ) (dao động biên độ nhỏ và Fms = 0) sẽ có động năng và thế năng là:

A.

Wd = sin2(ωt + φ); Wt = cos2(ωt + φ).

B.

Wd = sin(ωt + φ); Wt = cos2(ωt + φ).

C.

Wd = sin2(ωt + φ); Wt = cos(ωt + φ).

D.

Wd = sin(ωt + φ); Wt = cos(ωt + φ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Wd = sin2(ωt + φ); Wt = cos2(ωt + φ).

Vật dao động điều hòa có phương trình:

x(t) = Acos(ωt + φ) v(t) = x' = -Aωsin(ωt + φ).

+ Động năng: Wd = v2 = sin2(ωt + φ) = Esin2(ωt + φ).

+ Thế năng: Wt = x2 = cos2(ωt + φ) = Ecos2(ωt + φ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...