Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc vật ở vị trí x = – (cm) thì có vận tốc v = – (cm/s) và gia tốc a = 2 (cm/s2). Biên độ A dao động của vật là:

A.

2 cm.

B.

 4 cm.

C.

3 cm.

D.

5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 cm.

Ta có = –ω2 ω

Áp dụng công thức   .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...