Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + φ0). Biết rằng, trong khoảng  giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x =  theo chiều dương của trục Ox. Tần số góc của dao động là:

A.

ω = 20π (rad/s).

B.

ω = 10π (rad/s).

C.

ω = 30π (rad/s).

D.

ω = 40π (rad/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Vì tại thời khoảng thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí  x=A.32 mà chưa đổi chiều

(Kẻ trục thời gian) T6=160T=0,1ω=20π rad/s

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...