Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là:

A.

20 cm/s.

B.

 10 cm/s.

C.

 0.

D.

 15 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động 20 cm/s.  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...