Một vật đang chuyển động bỗng nhiên lực phát động triệt tiêu chỉ còn các lực cân bằng nhau thì

A.

vật dừng lại.

B.

vật tiếp tục chuyển động chậm dần.

C.

vật chuyển động thẳng đều với vận tốc vừa có.

D.

vật chuyển động chậm dần, sau đó sẽ chuyển động đều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc vừa có.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...