Một vật coi như chất điểm M chuyển động trên đường thẳng (D). Vật mốc (vật làm mốc) chọn để khảo sát chuyển động của vật M phải là vật 

A.

vật nằm yên.

B.

vật ở trên (D).

C.

vật bất kì.

D.

vật nằm yên và ở trên (D).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...