Một vật coi như chất điểm M chuyển động trên đường thẳng (D). Vật mốc (vật làm mốc) chọn để khảo sát chuyển động của vật M phải là vật 

A.

vật nằm yên.

B.

vật ở trên (D).

C.

vật bất kì.

D.

vật nằm yên và ở trên (D).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật làm mốc chọn để khảo sát một chuyển động hoàn toàn không bị khống chế bởi điều kiện nào nên ta chọn phương án "vật bất kì".

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...