Một vật chuyển động trong img1 giờ với vận tốc img2 phụ thuộc thời gian img3có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh img4 và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường img5 mà vật di chuyển được trong img6 giờ đó. img7   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1.Đồ thị img2 là một phần parabol có đỉnh img3 và đi qua điểm img4 nên img5. Tìm được img6 Vậy img7 24,75 (km)  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...