Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc img1 phụ thuộc vào thời gian img2 có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường parabol có đỉnh img3 và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng img4. Tính quãng đường img5 mà vật di chuyển được trong 6 giờ? img6 

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Xét Parabol img1  Ta có: img2 đi qua img3 và có đỉnh img4 nên img5  Suy ra phương trình vận tốc của chuyển động trong 2 giờ đầu: img6. Với img7. Khoảng thời gian sau 2 giờ, phương trình chuyển động của vận tốc: img8. Quãng đường vật đi được sau 6 giờ: img9 

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...