Một vật chuyển động dọc theo trục Ox được mô tả bằng phương trình x = 6 − 3t + 2t2. Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ 1 (s) đến 4 (s) và gia tốc của vật lần lượt bằng

A.

7 (m/s) và 4 (m/s2).

B.

8 (m/s) và 5 (m/s2).

C.

9 (m/s) và 5 (m/s2).

D.

6 (m/s) và 3 (m/s2).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...