Một vật AB cao 2 (cm) đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20 (cm). Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh A'B' cao 4 (cm). Màn cách vật một khoảng là

A.

30 (cm).

B.

40 (cm).

C.

60 (cm).

D.

80 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...