Một vật AB cao 2 (cm) đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20 (cm). Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh A'B' cao 4 (cm). Màn cách vật một khoảng là

A.

30 (cm).

B.

40 (cm).

C.

60 (cm).

D.

80 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

60 (cm).

Vật thật - ảnh thật nên:

k = = −2 d' = 2d = 40 (cm).

Từ đó: L = d + d' = 60 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...