Một tụ điện được nối vào một nguồn điện xoay chiều. Nếu giá trị hiệu điện thế hiệu dụng giữ không đổi nhưng tần số tăng lên thì:

A.

cường độ dòng điện i tăng lên.

B.

độ lệch pha giữa u, i thay đổi.

C.

cường độ dòng điện i giảm xuống.

D.

cường độ dòng điện i tăng lên và độ lệch pha giữa u, i giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cường độ dòng điện i tăng lên.

Giá trị của C không ảnh hưởng đến độ lệch pha giữa uC và i. Khi tần số f tăng làm ω tăng dung kháng của tụ ZC = giảm. Lúc đó cường độ dòng điện hiệu dụng I = sẽ tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...