Một tụ điện có C = 2,0 μF mắc nối tiếp vào một nguồn điện 50V - 400Hz, dòng điện qua mạch điện đó bằng:

A.

I = 0,20 (mA).

B.

I = 0,25 (A).

C.

I = 2,5 (A).

D.

I = 3,5 (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 0,25 (A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...