Một trong những ứng dụng quan trọng của Na, K là:

A.

Chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

B.

Chế tạo tế bào quang điện.

C.

Làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

D.

Sản xuất NaOH và KOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...