Một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là:

A.

Phát triển mạnh mẽ LLSX

B.

Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí

C.

Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật

D.

Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin        

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phát triển mạnh mẽ LLSX

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...