Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

A.

Quyền lực tập trung trong tay nhà nước

B.

Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

C.

Quyền lực thuộc về nhân dân

D.

Nhân dân làm chủ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...