Một trong những biểu hiện về khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là:

A.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

B.

Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với vùng sinh thái nông nghiệp.

C.

Các sản phẩm nông nghiệp đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân.

D.

Nhà nước bắt đầu có các chính sách qua tâm đến nông nghiệp, nông thôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một trong những biểu hiện về khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là: Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với vùng sinh thái nông nghiệp. (SGK 12 trang 88).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...