Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 thế kỉ XX trở đi là

A. các quốc gia ra sức phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ
B. quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng
C. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
D. các quốc gia trên thế giới tăng cường chạy đua vũ trang
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...