Một trạm phát điện truyền đi một công suất 100 kW trên dây dẫn có điện trở R = 8 Ω. Điện áp từ trạm phát điện là U = 1000 V. Hiệu suất tải điện là:

A.

50%.

B.

40%.

C.

30%.

D.

20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

20%.

Ta có công suất hao phí trên dây dẫn là: Δ = RI2  Δ = R. = 80000 W.

Công suất được truyền đến nơi tiêu thụ là: P2 = P1 – 80 kW = 100 kW – 80 kW = 20kW.

Vậy hiệu suất truyền tải điện là: H = 100% = 20%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...