Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc ô tô chạy qua trạm trong bảng phân bố sau :

Tốc độ
(km/h)
[30 ; 40) [40 ; 50) [50 ; 60) [60 ; 70) [70 ; 80) [80 ; 90) N = 30

Tần số 3 6 7 8 2 4
Tần suất 10,0 20,0 23,33 26,67 6,67 13,33  

Nếu vẽ biểu đồ hình quạt của số xe ôtô chạy với tốc độ trong [50 ; 60) (km/h) thì góc ở tâm có số đo bằng: 

A.

84039'

B.

840

C.

84038'

D.

83059'

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Góc ở tâm hình quạt biểu thị số xe ôtô chạy với tốc độ trong [50 : 60) (km/h) là:
               α = 3600 x 23,33100 = 830,988 ≈ 83059'

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...