Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc ô tô chạy qua trạm trong bảng phân bố sau :

Tốc độ
(km/h)
[30 ; 40) [40 ; 50) [50 ; 60) [60 ; 70) [70 ; 80) [80 ; 90) N = 30

Tần số 3 6 7 8 2 4
Tần suất 10,0 20,0 23,33 26,67 6,67 13,33  

Nếu vẽ biểu đồ hình quạt của số xe ôtô chạy với tốc độ trong [50 ; 60) (km/h) thì góc ở tâm có số đo bằng: 

A.

84039'

B.

840

C.

84038'

D.

83059'

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...