Một tổ có img1 học sinh nam và img2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn img3 học sinh đi lao động, trong đó img4 học sinh nam?

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Để chọn được img1 học sinh theo yêu cầu ta cần chọn liên tục img2 học sinh nam và img3 học sinh nữ. v Chọn img4 học sinh nam có img5 cách. v Chọn img6 học sinh nữ có img7 cách. v Theo quy tắc nhân, ta có img8 cách chọn thỏa yêu cầu.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...