Một tổ có 6 học sinh, trong đó có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau?                         

A.

A. 36

B.

B. 42

C.

C. 102

D.

D. 72

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

Ta xét hai trường hợp: TH1. Bạn nam đứng đầu hàng, khi đó số cách sắp xếp là 3.2.3! = 36 cách. TH2. Bạn nữ đứng đầu hàng, tương tự TH1, suy ra có 36 cách sắp xếp. Vậy có 72 cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...