Một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là

A.

Liên minh châu Âu (EU).

B.

Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

C.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

D.

Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...