Một tia sáng vàng được chiếu vào mặt bên của một lăng kính dưới góc tới nhỏ. Vận tốc của tia vàng trong lăng kính là 1,98.108s m/s. Góc lệch của tia ló bằng 5°. Góc chiết quang của lăng kính bằng:

A.

7,7°.

B.

9,7°.

C.

7,5°.

D.

6,8°.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...