Một thỏi đồng có khối lượng 176g được kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, điệntrở của dây dẫn bằng 32Ω. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8,8.103 kg/m3 và điện trở suất của đồng bằng 1,6.10-8Ωm.Chiều dài và đường kính tiết diện của dây dẫn là

A.

l = 100m; d = 0,72mm

B.

l = 200m; d = 0,18mm

C.

l = 250m; d = 0,72mm

D.

l = 200m; d = 0,36mm

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...