Một thỏi đồng có khối lượng 176g được kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, điệntrở của dây dẫn bằng 32Ω. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8,8.103 kg/m3 và điện trở suất của đồng bằng 1,6.10-8Ωm.Chiều dài và đường kính tiết diện của dây dẫn là

A.

l = 100m; d = 0,72mm

B.

l = 200m; d = 0,18mm

C.

l = 250m; d = 0,72mm

D.

l = 200m; d = 0,36mm

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi l, S lần lượt là chiều dài và tiết diện của dây đồng. R = ρ.lS
Thể tích của dây đồng: V = S.l
Gọi m, D lần lượt là khối lượng thỏi đồng và khối lượng riêng của đồng.
Ta có: m = VD = Sl.D
Điện trở của dây đồng: R = ρlS = ρlml.D = ρ.l2Dm
Suy ra l2 = m.Rρ.D = 176.10-3.321,6.10-8.8,8.103 = 40.000 . Vậy l = 200m
Tiết diện dây dẫn: S = ρ.lS = 1,6.10-8.2.10232 = 10-7m2
                            S = π.d24  ⇒ d24Sπ = 12,7.10-8

Đường kính tiết diện: d = 3,6.10-4m = 0,36mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...