Một thấu kính mỏng hai mặt lồi có cùng bán kinh ${{R}_{1}}={{R}_{2}}=10$ cm. Chiết suất của thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là ${{n}_{d}}=1,61$ và ${{n}_{t}}=1,69$. Chiếu chùm tia sáng trắng song song với trục chính tới thấu kính. Tính khoảng cách từ tiêu điểm ứng với tia đỏ đến tiêu điểm ứng với tia tím.

A. 9,5 mm.
B. 9,5 cm.
C. 1,6 mm.
D. 1,6 cm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...