Một thấu kính làm bằng không khí, bán kính hai mặt lồi bằng nhau và bằng 10 (cm). Nếu đặt thấu kính đó vào trong chất lỏng có chiết suất 1,5 thì nó trở thành thấu kính gì và có tiêu cự bằng bao nhiêu:

A.

Phân kì, f = –15 (cm).

B.

Hội tụ, f = 15 (cm).

C.

Hội tụ, f =  (cm).

D.

Hội tụ, f = 0 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân kì, f = –15 (cm).

                 

                  f' = = −15 (cm).

Thấu kính phân kì có f = −15 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...