Một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự 60 cm được cưa thành 2 phần bằng nhau bởi 1 mặt phẳng đi qua trục chính. Một khe sáng hẹp, nhỏ S ở trong trục chính và có phương song song với đường phân chia 2 phần của thấu kính, cách thấu kính 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên 1 màn E cách thấu kính 4,5 m.

4. Cho bán kính khẩu độ của thấu kính là 3 cm. Đặt màn E cách thấu kính một đoạn nhỏ nhất bao nhiêu thì bắt đầu quan sát được giao thoa?

A.

1,578 m.

B.

2,250 m.

C.

3,755 m.

D.

1,632 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,632 m.

Ta có: lmin.d'1 = 1,632 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...