Một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự 60 cm được cưa thành 2 phần bằng nhau bởi 1 mặt phẳng đi qua trục chính. Một khe sáng hẹp, nhỏ S ở trong trục chính và có phương song song với đường phân chia 2 phần của thấu kính, cách thấu kính 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên 1 màn E cách thấu kính 4,5 m.

3. Trên màn E, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 bằng 2 mm. Tính bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đã dùng:

A.

0,70 µm.

B.

0,67 µm.

C.

0,60 µm.

D.

0,52 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,67 µm.

Ta có: D = 1 - d1' = 3 (m); Δx = 5i = 2 (mm)  i = 0,4 (mm)

Từ đó: λ =  = 0,67 (µm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...