Một thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có chiết  suất n = 1,5 giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt cầu lõm mà bán kính mặt này gấp đôi bán kính mặt kia. Thấu kính có tiêu cự 20 (cm).

Bán kính của các mặt cầu là:

A.

20 (cm); -40 (cm).

B.

5 (cm); -10 (cm).

C.

-5 (cm); 10 (cm).

D.

40 (cm); -20 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5 (cm); -10 (cm).

R1 = -2R2; = (n - 1).

R2 = (n - 1) = 5 (cm) R1 = -10 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...