Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 (cm), một thấu kính phân kì có tiêu cự -40 (cm) và một thấu kính phân kì tiêu cự -15 (cm) được ghép sát. Độ tụ của hệ sẽ là:

A.

1,5 (dp).

B.

-1,5 (dp).

C.

6,67 (dp).

D.

-6,67 (dp).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

-6,67 (dp).

D1 = = 2,5 (dp); D2 = = -2,5 (dp); D3 = = -6,67 (dp).

D = D1 + D2 + D3 = -6,67 (dp).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...