Một thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 27 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n1 = 1,50; n2 = 1,54. Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là:

A.

5 cm.

B.

4 cm.

C.

3 cm.

D.

2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2 cm.

Tiêu cự của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là: ƒđ  = 27 (cm)

Tiêu cự của thấu kính đối với ánh sáng tím là: ƒt = 25 (cm)

Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là:

Δf = fđ - ft = 27 - 25 = 2(cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...