Một thấu kính có hai mặt cong gồm mặt cầu lồi bán kính R1 bằng 10 (cm) và mặt cầu lõm bán kính R2 bằng 20 (cm). Một vật AB đặt trước thấu kính ta thu được ảnh A'B' =  AB.

A.

Thấu kính trên là thấu kính phân kì.

B.

A'B' là ảnh thật.

C.

A'B' là ảnh ảo.

D.

A'B' cùng chiều AB.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...