Một thanh thép đồng chất trọng lượng P, chiều dài l, có đầu A là chốt ở tường thẳng đứng, đầu B có dây cáp rất nhẹ nối với điểm C của tường, CA = l. Thanh làm với tường góc 600 . Lực căng dây cáp T bằng

A.

P.

B.

P.

C.

P.

D.

2P.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...