Một thanh thép đồng chất trọng lượng P có đầu A là chốt ở tường thẳng đứng, đầu kia (B)                    
có dây cáp rất nhẹ nối với điểm C của tường và tạo thành góc 600. Thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang (hình vẽ). Lực căng dây cáp T bằng

A.

.

B.

P.

C.

P.

D.

P.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P.

(Giá của P đi qua trung điểm D của BC. Phản lực N của chốt A có phương AD (hình
3.122). Ba lực cân bằng P, T và N với góc giữa hai lực bằng 1200 cho nên: T = N = P).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...