Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 μC. Cho biết điện tích của êlectrôn là -1,6.10-19C. Khi đó các êlectrôn di chuyển là 

A.

N = 2.1013.

B.

N = 3.1013

C.

N = 4.1013.

D.

N = 5.1013.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

N = 5.1013.

Êlectrôn từ thanh kim loại di chuyển đi mang một điện lượng là: q = 5,5 - (-2,5) μC = 8 μC.

Vậy số êlectrôn đã di chuyển là 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...