Một thanh kim loại M hoá trị 2 khi nhúng vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng của thanh giảm 6% so với ban đầu. Nhưng nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng của thanh tăng 25% so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Mg.

C.

Mn.

D.

Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Zn.

M + Fe2+ M2+ + Fe↓     (1)

2x   2x                  2x

Δm%↓ =  = 6%    (2)

M  +  2Ag+ M2+ + 2Ag↓   (3)

x/2      x                    x

Δm%↑ = = 25%    (4)

Từ (2) và (4)     M = 65 (Zn).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...