Một thanh dẫn điện dài 20 (cm) tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10−4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 2 (m/s). Suất điện động cảm ứng trong thanh bằng

A.

0,2 (mV).

B.

2 (mV).

C.

20 (mV).

D.

0,2 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,2 (mV).

|EC| = Bvl = 5.10−4.2.0,2 = 2.10−4 (V).

|EC| = 0,2 (mV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...