Một thang máy chạy lên theo chuyển động nhanh dần đều trong vòng 60s đã đạt đến độ cao 180m. Nếu khối lượng thang máy cùng với tải bên trong nó bằng 8.103kg, thì công suất của động cơ cấp cho thang máy bằng

A.

2,4.102kW.

B.

2,5.102kW.

C.

2,8.102kW.

D.

3,0.102kW.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,4.102kW.

Theo biểu thức công suất N =

Công của động cơ thang máy A = F.h

Hợp lực F = P + m.a nên A = P.h + m.a.h

Gia tốc của thang máy a = A = P.h + 2m

Công suất của động cơ thang máy N =

Thay số N = 2,4.102kW.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...