Một thang máy chạy lên theo chuyển động nhanh dần đều trong vòng 60s đã đạt đến độ cao 180m. Nếu khối lượng thang máy cùng với tải bên trong nó bằng 8.103kg, thì công suất của động cơ cấp cho thang máy bằng

A.

2,4.102kW.

B.

2,5.102kW.

C.

2,8.102kW.

D.

3,0.102kW.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...