Một tàu lượn (đồ chơi) chuyển động không ma      

sát trên đường ray như hình vẽ. Khối lượng tàu

50g, bán kính đường tròn R = 20cm. Độ cao h tối

thiểu khi thả tàu để nó đi hết đường tròn là

A.

80cm.

B.

50cm.

C.

40cm.

D.

20cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

50cm.

Vận tốc tại điểm cao nhất O.

mgh = mg2R +  mv2  v2 = 2 (h - 2R)g

Tại điểm O theo định luật 2 Newton ta có: P + N = maht = m

N =  - P, để tàu không rời khỏi đường ray thì N ≥ 0 và từ đó rút ra:

h ≥ . Vậy hmin R = 50cm.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...