Một tàu lượn (đồ chơi) chuyển động không ma      

sát trên đường ray như hình vẽ. Khối lượng tàu

50g, bán kính đường tròn R = 20cm. Độ cao h tối

thiểu khi thả tàu để nó đi hết đường tròn là

A.

80cm.

B.

50cm.

C.

40cm.

D.

20cm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...