Một tàu điện đi trên đường thẳng. Đồ thị bên biểu diễn tại vị trí của tàu theo thời gian. Trên đồ thị thể hiện tàu đã chuyển động

A.

nhanh dần trong toàn bộ thời gian.

B.

chậm dần trong toàn bộ thời gian.

C.

nhanh dần trong một phần thời gian đầu và chậm dần trong phần thời gian còn lại.

D.

chuyển động với vận tốc là hằng số.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...