Một tàu điện đi trên đường thẳng. Đồ thị bên biểu diễn tại vị trí của tàu theo thời gian. Trên đồ thị thể hiện tàu đã chuyển động

A.

nhanh dần trong toàn bộ thời gian.

B.

chậm dần trong toàn bộ thời gian.

C.

nhanh dần trong một phần thời gian đầu và chậm dần trong phần thời gian còn lại.

D.

chuyển động với vận tốc là hằng số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chậm dần trong toàn bộ thời gian.

Đồ thị tọa độ - thời gian là 1 nhánh parabol có bề lõm quay về phía âm nên a < 0. Mặt khác dể thấy v > 0 nên a.v < 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...