Một tấm kim loại đặt cô lập, giới hạn quang điện λ0 = 0,275 (μm), có điện thế 2 (V). Chiếu đồng thời vào tấm kim loại hai bức xạ có λ1 = 0,2 (μm) và f2 = 1,67.1015 (Hz). Tính điện thế cực đại trên tấm kim loại.

A.

6,1 (V).

B.

3,7 (V).

C.

2,4 (V).

D.

4,4 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2,4 (V).

Ta có:

Do V2max > 2V > V1max, nên điện thế cực đại trên tấm kim loại là V2max = 2,4 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...