Một tấm kim loại đặt cô lập, giới hạn quang điện λ0 = 0,275 (μm), có điện thế 2 (V). Chiếu đồng thời vào tấm kim loại hai bức xạ có λ1 = 0,2 (μm) và f2 = 1,67.1015 (Hz). Tính điện thế cực đại trên tấm kim loại.

A.

6,1 (V).

B.

3,7 (V).

C.

2,4 (V).

D.

4,4 (V).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...