Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ:

A.

Hiện tượng phản xạ.

B.

Nhờ hiện tượng khúc xạ.

C.

Bắt buộc phải nhờ vệ tinh.

D.

Do sóng điện từ truyền thẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bắt buộc phải nhờ vệ tinh.

Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ vệ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...