Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng A = 3 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90° là:

A.

a = 0,75 m.

B.

a = 1,5 m.

C.

a = 3 m.

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a = 0,75 m.

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90° bằng = 0,75 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...